โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         RMUTL Account คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e-mail และระบบสารสนเทศอื่นๆ

        

สมัครใช้บริการสารสนเทศ Email      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดให้บุคลากร 6 พื้นที่ สมัครเพื่อขอใช้งานระบบสารสนเทศ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูล      วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT

1. เข้าไปที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email
2. เลือกเมนู "ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน"
3. พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
4. ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน

เปลี่ยนรหัสผ่าน               วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. Domain\user name: rmutl\RMUTL ACCOUNT
2. Current password: กรอกรหัสเดิมผู้ใช้งาน
3. New password: กรอกรหัสใหม่ ที่ต้องการใช้งาน
4. Confirm new password: ยืนยันรหัสใหม่

** การเปลี่ยนรหัสผ่าน
สามารถดำเนินการภายในเครือข่ายการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

** ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อได้ที่ Facebook Page : AritRmutl


 ตัวอย่าง RMUTL ACCOUNT


 

สำหรับบุคลากร
E-mail : xxxxxxxxx@rmutl.ac.th
Username : RMUTL Account
Password : RMUTL Account

 

สำหรับนักศึกษา
E-mail : username_me64@live.rmutl.ac.th
Username : username_64 (ใช้เฉพาะชื่อ e-mail ไม่ต้องระบุ @live.rmutl.ac.th)
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1920 หรือ 065-4721080 (ในวันเวลาราชการ)
Facebook Page : AritRmutl