โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค้นหา RMUTL Account


** กรอกคำค้น : รหัสนักศึกษา/ชื่อ/สกุล/บุคลากร **

  วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT

1. พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
2. ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน