โลโก้เว็บไซต์ คู่มือบริการสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือบริการสารสนเทศ


คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ช่องสัญญาณ @Internet-RMUTL

**หมายเหตุ ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียว จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Android
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย IOS
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows XP
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 7
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 8
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 10
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows Phone
 • ช่องสัญญาณ @RMUTL-Web-Login

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ แต่ต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่ใช้งาน

  • คู่มือการเชื่อมต่อ
  ช่องสัญญาณ eduroam

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดใช้งาน eduroam ทั่วโลก