โลโก้เว็บไซต์ คู่มือบริการสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือบริการสารสนเทศ


วิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCrypt

Patch เฉพาะกิจ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า

**หมายเหตุ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าที่ข้อมูลทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไม่ถูกบรรจุเข้าใน Windows Update

 • Windows XP SP3(32bit)
 • Windows XP SP2(64bit)
 • Windows XP Embedded(32bit)
 • Windows 8(32bit)
 • Windows 8(64bit)
 • Windows Server 2003 SP 2(32bit)
 • Windows Server 2003 SP 2(32bit)
 • วิธีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ

  **หมายเหตุ ควรอัพเดทระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8 and 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
 • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา
 •   คู่มือการใช้งาน Office365

 • คู่มือการเชื่อมต่อ E-mail มทร.ล้านนา
 • คู่มือการสร้าง Form ออนไลน์
 • คู่มือการนัดหมายการประชุมกับปฏิทิน(Calendar)
 • การใช้งาน App Outlook ร่วมกับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
 • คู่มือการติดตั้ง Officemix
 • คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย

  ช่องสัญญาณ @Internet-RMUTL

  **หมายเหตุ ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียว จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Android
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย IOS
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows XP
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 7
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 8
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 10
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows Phone
 • ช่องสัญญาณ @RMUTL-Web-Login

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ แต่ต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่ใช้งาน

  • คู่มือการเชื่อมต่อ
  ช่องสัญญาณ eduroam

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดใช้งาน eduroam ทั่วโลก