โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1619 , โทรสาร : 0 5392 1444 ต่อ 1630 
อีเมล : arit@rmutl.ac.th

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา