โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ดูงานสำนักวิทยะฯ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ดูงานสำนักวิทยะฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 กรกฎาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับและบรรยาย ภาพรวมต่างๆ เกี่ยวกับแผนการให้บริการต่างๆของสำนักฯ อาทิเช่น Web Hosting ,E-Learning ,Digital Library ,KM Web ,VoIP ,Web Meeting ,Tell me more (เรียนภาษาออนไลน์) ,อบรมอาจารย์หลักสูตรต่างๆ ทั้ง onsite และผ่าน E-Training ฯลฯ 
 
 
ภาพ/ข่าว :   กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่   :   กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา