โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บทความ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนน Portfolio และ GPA ในการคัดเลือก จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 กดคลิกที่นี่  >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนาร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อวิดีโอสั้นด้วยโปรแกรม Capcut เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์
ศุกร์ 1 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

อบรมฟรี....โครงการดีๆ จากสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อวิดีโอสั้นด้วยโปรแกรม Capcut เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ กับ Influencer นักรีวิวช... >> อ่านต่อ
นว.คอมฯ สวส. ติดอาวุธการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วย CANVA นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนองานด้วย Canva ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและ... >> อ่านต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ (19 ก.พ.67) เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบั... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2117