โลโก้เว็บไซต์ อบรมออนไลน์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Solving Optimization Problems with MATLAB
ศุกร์ 3 กันยายน 2564

nvite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Solving Optimization Problems with MATLAB Overview In this session, you will learn about the different tools available for optimization in MATLAB. We demonstrate how you can use Optimization Toolbox™ and Global Optimization Toolbox to solve a wide variety of optimization problems.&nbs... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : แนะนำการใช้งานโปรแกรม MATLAB (Introduction to MATLAB)
อังคาร 17 สิงหาคม 2564

Overview Are you working with engineering or scientific data? Trying to develop an algorithm or model, create a report, or just gain some insights? Join us for this session where we will show how to use the high-level MATLAB language and interactive tools to solve an example problem. Highlights Through product demonstrations, you will learn how to: Import data into MATLAB Preprocess, analyze, and visualize data ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Boost MATLAB algorithms using NVIDIA GPUs
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Deep Learning for Wireless Communications Overview This webinar is jointly presented by MathWorks and NVIDIA. Researchers and engineers around the globe use MATLAB to analyze data, create algorithms or train models. In this webinar, learn how MATLAB combined with NVIDIA solutions can accelerate an... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Deep Learning for Wireless Communications
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Deep Learning for Wireless Communications Overview Next generation wireless systems need to operate in harsh environments, where various types of interference increase the system level challenges. Wireless receivers have numerous applications in systems that require efficient spectrum management. In this session, ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G
อังคาร 22 มิถุนายน 2564

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic : Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G Overview This seminar will demonstrate how to design and implement the minimum-variance distortionless-response (MVDR) adaptive beamforming algorithm on the Xilinx® Zynq UltraScale+™ RFSoC platform. By following a Model-Based Design strategy, w... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Autonomous Navigation for Highway Driving: Design and Simulate Lane Change Maneuver System
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic : Autonomous Navigation for Highway Driving : Design and Simulate Lane Change Maneuver System Overview Learn how to develop an automated lane change maneuver (LCM) system for highway driving scenario using Automated Driving Toolbox and Navigation Toolbox. An automated lane change maneuver system enables a self-driving vehicle to automatically move from one lane... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Frontloading Vehicle Development through simulation
พุธ 16 มิถุนายน 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "Frontloading Vehicle Development through simulation" Overview As the Automotive industry navigates its most significant transformation yet, future mobility will be largely software-driven with rigid demands of safety, shorter development cycles, and the need to control costs. How will Simulation enable the Industry to meet these goals? This short talk wil... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ : Developing UAV Applications with MATLAB and Simulink
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษในหัวข้อ "Developing UAV Applications with MATLAB and Simulink" Unmanned Aerial Vehicle (UAV) usage is increasing across a variety of commercial applications such as delivery, agriculture, construction, and others.  Many UAV applications incorporate technologies for autonomous operation and developing autonomous UAV systems and applications require multi-domain technologies and need simulat... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ : การอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย"
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัทแอสเซนดาสซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณและการเขียนโปรแกรม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเงินและสถิติ และการทำซิมูเล... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Special seminar "Deep Learning Overview for Images and Video" โดย Dr. Loren Shure  Consulting Application Engineer, MathWorks
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษในหัวข้อ "Deep Learning Overview for Images and Video" โดย Dr. Loren Shure  Consulting Application Engineer, MathWorks MathWorks developers have purpose-built MATLAB’s deep learning functionality for engineering and science workflows. We understand that success goes beyond just developing a deep learning model.  Ultimately, models need to be i... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 30