โลโก้เว็บไซต์ ARIT ROAD SHOW 2011 at Chiangrai Campus | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT ROAD SHOW 2011 at Chiangrai Campus

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ARIT ROAD SHOW 2011” เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ได้ทราบถึงการให้บริการต่างๆของสำนักฯ อาทิเช่น การบริการทางด้าน IT (Information Technology) ,Network , Office Communicator ,VDO Conference ,Voice over IP (VoIP) ,e-Learning และระบบคลังข้อสอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดเวียนกันไปทั้ง 6 เขตพื้นที่
           เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือกับเขตพื้นที่เชียงราย ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่แรก ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนของรางวัล จาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทลานนาคอม จำกัด โครงการดังกล่าวจะจัดครั้งต่อไป ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่น่าน      
 
 
 
ข่าว :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา