โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางแจ้งปัญหา...บริการใหม่ กดไลค์ RMUTL ARIT Service | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางแจ้งปัญหา...บริการใหม่ กดไลค์ RMUTL ARIT Service

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดบริการใหม่ ทันใจสถานการณ์ หน่วยรับแจ้งปัญหา ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสารต่าง ๆของ มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง Social Media , Fanpage Facebook ในนาม RMUTL ARIT Service กดไลค์แจ้งข่าวสารได้ทันที

http://www.facebook.com/RmutlAritService

      ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา