โลโก้เว็บไซต์ 2013-02-07 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-02-07

Tell me more Online กับ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวกิจกรรม

 เมื่อพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แ... >> อ่านต่อ


ช่องทางแจ้งปัญหา...บริการใหม่ กดไลค์ RMUTL ARIT Service
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดบริการใหม่ ทันใจสถานการณ์ หน่วยรับแจ้งปัญหา ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสารต่าง ๆของ มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง Social Media , Fanpage Facebook ในนาม RMUTL ARIT Service กดไลค์แจ้งข่าวสารได้ท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา