โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 (ภาพบรรยากาศการทดสอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2557) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL ณ ศูนย์สอบ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา โดยดำเนินจัดการสอบทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน ประกอบด้วย รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ศูนย์สอบ (รุ่นที่ 1 ดำเนินจัดการสอบไปแล้ว ณ ศูนย์สอบ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก) โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบครั้งนี้ 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา