โลโก้เว็บไซต์ 2014-11-03 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-11-03

รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่
จันทร์ 3 พฤศจิกายน 2557 / ข่าวอบรม/เสวนา

ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 (ภาพบรรยากาศการทดสอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2557) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL ณ ศูนย์สอบ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา โดยดำเนินจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา