โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ...เบอร์โทรภายใน สวท.มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเพื่อทราบ...เบอร์โทรภายใน สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งเพื่อทราบ...เบอร์โทรภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-921-444 โทรสาร 053-213-183
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา