โลโก้เว็บไซต์ 2014-11-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-11-04

งานห้องสมุด สวท.มทร.ล ร่วมพิธีเปิดงาน Smart Smile Library@2014 ม.แม่โจ้
อังคาร 4 พฤศจิกายน 2557 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนบรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการ Smart Smile Library@2014 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ Talk Show : นักอ่านพบนักเขียน นิทรรศการบริการห้องสมุด การ... >> อ่านต่อ


แจ้งเพื่อทราบ...เบอร์โทรภายใน สวท.มทร.ล้านนา
อังคาร 4 พฤศจิกายน 2557 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ...เบอร์โทรภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-921-444 โทรสาร 053-213-183 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา