โลโก้เว็บไซต์ รักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์อรนุตฏฐ์ สุธาคำ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์อนันต์ ทับเกิด เข้าศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการ แนวทางการทำงานต่างๆ ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมส่วนการทำงานต่างๆ 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา