โลโก้เว็บไซต์ 2015-05-06 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-05-06


รักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร
พุธ 6 พฤษภาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์อรนุตฏฐ์ สุธาคำ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์อนันต์ ทับเกิด เข้าศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการ แนวทางการทำงานต่างๆ ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีด้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา