โลโก้เว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหน่วยงาน สวท เป็น สวส.  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหน่วยงาน สวท เป็น สวส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา