โลโก้เว็บไซต์ RMUTL VPN  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RMUTL VPN

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อยู่ที่ไหน...คุณ ก็สามารถใช้งานได้ อีกหนึ่งช่องทาง ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 

*** ช่องทางการใช้งาน RMUTL VPN *** 

" การสร้างช่องทางใช้งานอินเตอร์เน็ต เสมือนอยู่ในมหาวิทยาลัย "

คู่มือการใช้งาน : คลิกที่นี้

ที่มา : สวส.มทร.ล้านนานา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา