โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ในหัวข้อ " Application of Elsevier Research Platform in Research Development " โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Elsevier บรรยายอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย เขียนงานวิจัยที่ดีและให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่ดีของ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB1 ชั้น1 อาคารหองสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.ล้านนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : http://goo.gl/forms/XP50UI7XTE 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ ทองซัง งานห้องสมุด โทรศัพท์ 0-5392-1444 เบอร์ภายใน 1332
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา