โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-02-18

เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ในหัวข้อ " Application of Elsevier Research Platform in Research Development " โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Elsevier บรรยายอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย เขียนงานวิจัยที่ดีและให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่ดีของ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา