โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในด้านผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา