โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-01-30

ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อังคาร 30 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในด้านผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city ประจำปีงบประมาณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา