โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญเพื่อส่งเสริมฯ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญเพื่อส่งเสริมฯ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดพิธีทำบุญอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ณ อาคารหอสมุด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร สวส.มทร.ล้านนา บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงนายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
   โดยพิธีทำบุญ เริ่มตั้งเวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานด้านบริเวณ สวส.มทร.ล้านนา ต่อมาเวลา ๐๘.๓๙ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์อาคารฯ ตามลำดับ
(ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่ )

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด, ธนพล มูลประการ นักประชาสัมพันธ์, พรนภัส นันตา นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา