โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แจ้งวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ประจำภาคเรียน 3/2564) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แจ้งวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ประจำภาคเรียน 3/2564)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้