โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับปริญญา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสด ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ''๖๒ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับปริญญา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสด ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ''๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่าน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การถ่ายทอดสด และการควบคุมเสียง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม Meeting ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยมี ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ) เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองประธานอนุกรรมการ คือ ๑.ดร.ปวียา รักนิ่ม ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี ๓.อาจารย์อนุสรณ์ เราเท่า ๔.นางสาวแววดาว ญาณะ รวมไปถึงตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละฝ่ายฯ ร่วมประชุมอีกด้วย

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สุพิชญา ใจถีย์ นักศึกษาฝึกงาน