โลโก้เว็บไซต์ ๖ เมษายน วันจักรี   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖ เมษายน วันจักรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 เมษายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจักรี
๖ เมษายน
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
ที่ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

➖➖➖➖➖➖➖➖
สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา