โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Wireless Series : LTE Physical Layer Modelling with MATLAB | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Wireless Series : LTE Physical Layer Modelling with MATLAB

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Wireless Series : LTE Physical Layer Modelling with MATLAB

In this webinar, we introduce new standard-based functionality in MATLAB for modeling, simulation, and testing of satellite communications systems. You can visualize and model satellite orbits and perform link budget analysis and access calculations. You can generate test waveforms based on DVB-S2, DVB-S2X, CCSDS, and GPS standards. You can also design physical layer algorithms together with RF components and ground station receivers. As all this functionality is provided as open MATLAB code, you can modify and customize each function and use them as reference models for implementing satellite communications systems and devices.

Key Highlights การอบรม

  • Visualize 2D and 3D satellite orbits including field of view, ground tracks, and sky plots for navigation. Model satellites with two-body, SGP4, or SDP4 orbit propagators. 
  • Analyze line-of-sight access and compute link closures from satellites to ground stations or between satellites. Simulate multi-hop communications links between two ground stations.

  • Analyze, design, and visualize link budgets for satellite communications. Analyze uplinks, downlinks, and crosslinks. Calculate link margins and availability.

  • Generate DVB-S2, DVB-S2X, CCSDS, and GPS waveforms

  • Demodulate and decode DVB-S2, DVB-S2X, and CCSDS received waveforms while including effects of RF front-end impairments and corrections.

  • Use ITU-R P.618 propagation loss models and ETSI-specified Rician and land mobile satellite (LMS) channels for link-level simulations

Please allow approximately 45 minutes to attend the presentation and Q&A session. We will be recording this webinar, so if you can't make it for the live broadcast, register and we will send you a link to watch it on-demand.

กำหนดการฝึกอบรม 

  • 30 Mar 2021 5:30 PM. SGT. Time Zone 
  • 30 Mar 2021 9:00 PM. SGT. Time Zone 

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์