โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Robotics Series : Design Industrial Robot Applications from Perception to Motion | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Robotics Series : Design Industrial Robot Applications from Perception to Motion

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Robotics Series : Design Industrial Robot Applications from Perception to Motion

Developing industrial robotics require knowledge and experience in many engineering domains, including mechanical design, perception, decision making, control design, and embedded systems.  This webinar discusses a complete industrial robotics workflow from perception to motion. We will walk through the development of a pick-and-place robot manipulator application. Some of the topics that will be covered include:

 • Performing scalable physics simulation

 • Designing perception algorithm using computer vision and deep learning

 • Setting up co-simulation with sensor and environment models

 • Using motion planning with obstacle avoidance

 • Using supervisory logic and control using state machine

 • Achieving advanced control via reinforcement learning

 • Connecting hardware through ROS network and deployment

Key Highlights การอบรม

 • Creating custom robot designs and importing robot models from CAD tools

 • Developing autonomous robotics algorithm

 • Simulation-based testing and validation

 • Deployment

Please allow approximately 45 minutes to attend the presentation and Q&A session. We will be recording this webinar, so if you can't make it for the live broadcast, register and we will send you a link to watch it on-demand.

กำหนดการฝึกอบรม 

 • 31 Mar 2021 5:30 PM. SGT. Time Zone 
 • 31 Mar 2021 9:00 PM. SGT. Time Zone 
 • 01 Apr 2021 2:00 AM. SGT. Time Zone 

​​​​​​​ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์