โลโก้เว็บไซต์ ไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมหลักสูตร SCVMM+Hyper-V ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรวิศวกรภาคสนาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ให้ความรู้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากตัวแทน Programmer แต่ละมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 

ข่าวโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ภาพโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา