โลโก้เว็บไซต์ ARIT ROAD SHOW 2011 at Lampang Campus | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT ROAD SHOW 2011 at Lampang Campus

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ARIT ROAD SHOW 2011”  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเวียนจัดกิจกรรม ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1-4 ณ เขตพื้นที่เชียงราย,น่าน ,ตาก ,พิษณุโลก ) โดยความร่วมมือกับเขตพื้นที่ลำปาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2554 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ทราบถึงการให้บริการต่างๆของสำนักฯ อาทิเช่น การบริการทางด้าน IT (Information Technology) ,Network , Office Communicator ,VDO Conference ,Voice over IP (VoIP) ,e-Learning และระบบคลังข้อสอบ   โดยการนี้ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ คำดี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เขตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการตอบรับจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทลานนาคอม จำกัด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลอย่างมากมาย โครงการดังกล่าวจะจัดครั้งต่อไป ในวันที่ 7 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าห้อง Knowledge Theater อาคารห้องสมุด ภาคพายัพเชียงใหม่
 
ข่าว/ภาพ :   กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ :   กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา