โลโก้เว็บไซต์ 2011-03-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2011-03-30

ไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V
พุธ 30 มีนาคม 2554 / ข่าวอบรม/เสวนา

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมหลักสูตร SCVMM+Hyper-V ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา