โลโก้เว็บไซต์ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สวท (2554 - 2558) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สวท (2554 - 2558)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ทางสำนักวิทยบริการ นำโดยนายเผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2554 - 2558) ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น     Digital University
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา