โลโก้เว็บไซต์ 2011-07-11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2011-07-11

ARIT ROAD SHOW 2011 at Chiangrai Campus
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2554 / ข่าวกิจกรรม

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ARIT ROAD SHOW 2011” เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ได้ทราบถึงการให้บริการต่างๆของสำนักฯ อาทิเช่น การบริการทางด้าน IT (Information Technology) ,Network , Office Communicator ,VDO Conference ,Voice over... >> อ่านต่อ


แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สวท (2554 - 2558)
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2554 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ทางสำนักวิทยบริการ นำโดยนายเผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2554 - 2558) ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น     Digital University >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา