โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแนะนำบริการสำนักวิทย(ARIT Road Show 2011) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมแนะนำบริการสำนักวิทย(ARIT Road Show 2011)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอบริการของสำนักวิทยฯ (ARIT Roadshow 2011) ให้กับหน่วยงานและนักศึกษา แต่ละเขตพื้นที่ได้ทราบถึงบริการต่างๆ พรัอมกับฟังปัญหาการใช้งานและความต้องการต่างๆ จากผู้ใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอย่างมากมาย โดยมีกำหนดการการจัดกิจกรรมแต่ละเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 8 กรกฏาคม 2554            เขตพื้นที่เชียงราย
วันที่ 21 กรกฏาคม 2554          เขตพื้นที่น่าน
วันที่ 4 สิงหาคม  2554             เขตพื้นที่ตาก    
วันที่ 18 สิงหาคม  2554           เขตพื้นที่พิษณุโลก    
วันที่ 25 สิงหาคม  2554           เขตพื้นที่ลำปาง    
วันที่ 7 กันยายน  2554             เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่

   การจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารวิทยบริการ ทั้ง 6 เขตพื้นที่

สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1610, 1630 หรือ email : arit@rmutl.ac.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา