โลโก้เว็บไซต์ ARIT ROAD SHOW 2011 at Chiangmai Campus | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT ROAD SHOW 2011 at Chiangmai Campus

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2554 ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการ “ARIT ROAD SHOW 2011”  ครั้งที่ 6 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุด ภาคพายัพ เชียงใหม่ (ครั้งที่ 1-5 ณ เขตพื้นที่เชียงราย,น่าน ,ตาก ,พิษณุโลก ,ลำปาง) ลักษณะของโครงการฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมไปทั้ง 6 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดำเนินการฯครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จัดขึ้น เกี่ยวกับการบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ทราบถึงการให้บริการต่างๆของสำนักฯ อาทิเช่น MIS ,การบริการทางด้าน IT (Information Technology) ,Network , Office Communicator ,VDO Conference ,Voice over IP (VoIP) ,e-Learning และระบบคลังข้อสอบ   โดยการนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี ภาคพายัพเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯดังกล่าว และได้รับการตอบรับจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลานนาคอม จำกัด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลอย่างมากมาย
 

ข่าว/ภาพ :   กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่  :  กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา