โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-01-17


แนะนำหนังสือ : ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 17 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ : ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20878-2023-01-18 ***************** หนังสือ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หนังสือ... >> อ่านต่อ


หนง.สวส. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมล้านนา “พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ” และบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อังคาร 17 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดยนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมล้านนา “พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ” และบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมไปถึงบริการวิชาการบันทึกเทปวิดีโอการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3