โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอแนะนำ : การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๒๕๖๕ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดีโอแนะนำ : การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๒๕๖๕ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1196 คน

(12) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้