โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2022-11-17

มทร.ล้านนา ร่วมกับ Ruijie Enterprise จัดโครงการ '' Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University ''
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกับบริษัท Ruijie Networks จำกัด ฝ่าย Enterprise จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2