โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-28 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-03-28

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...พิธีเปิด Koyori Project 2021
อาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ RMUTL ช่อง@Youtube

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...พิธีเปิดการอบรมโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021) 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1