โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-08 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-03-08

สวส. ร่วมกับ สวท. ประชุมฯ Google Meet ธ.กรุงไทย อัพเดทความคืบหน้า RMUTL U-App ตามข้อตกลงฯ Krungthai Digital Platform โครงการ RMUTL Smart University ๔.๐
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล้านนา) ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอความคืบหน้า ตามตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL... >> อ่านต่อประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3