โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-10 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2019-10-10

ดร.ประเสริฐ แถลงนโยบายฯ การขับเคลื่อน สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวแสดงความยินดี

  วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมบุคลากร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ( ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1