โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-24 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-01-24

สวส.มทร.ล ขอแสดงความยินดี กับนายออมทรัพย์ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ’๕๙
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในโอกาส สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Master of Science Program in Information Technology and Management) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๑ จากมหาวิทยาลัยเชียง... >> อ่านต่อนว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรราชมงคลล้านนา"
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคลล้านนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานวันครบรอบ ๑๒ ปีราชมงคลล้านนา แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution : Moving Across... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา