โลโก้เว็บไซต์ 2013-02-12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-02-12

ขอเชิญชวนทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) จะทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา