โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Tell me more Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Tell me more Online

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สาขาออกแบบสื่อสาร เอกออกแบบนิเทศศิลป์,เอกมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เวลา 10.00 - 11.00 น. และ 11.00 - 12.00 น. สาขาประติมากรรม ชั้นปีที่ 4 เวลา 13.30 -14.00 น. และสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง เวลา 14.00 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ได้เข้าร่วมแนะนำการใช้งาน สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Tell me more เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ 

       หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา