โลโก้เว็บไซต์ Tell me more Online กับ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tell me more Online กับ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเวลา 16.00 - 17.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

      หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

      ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา