โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมฯ โครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมฯ โครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป บุคลากร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  ร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน ณ บริเวณโรงอาหาร มทร.ล้านนา (คูเวียงเจ็ดลิน) มีผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ กล่าวเปิดโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันทำความสะอาดขุดลอก กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมเวียงเจ็ดลิน คืนน้ำใสอีกครั้งหนึ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ,ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา