โลโก้เว็บไซต์ นศ. IMB มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับ TMM Online นำไปเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล (TOEIC) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นศ. IMB มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับ TMM Online นำไปเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล (TOEIC)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น5 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online เพื่อให้ นศ. IBM ชั้นปีที่ 3-4 ได้นำผลการสอบไปใช้ในการเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล (TOEIC) โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 

     หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา