โลโก้เว็บไซต์ 2013-02-14 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-02-14

นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online)
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (TMM Online) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด แก่นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษา สาขาวิชาเซรามิก ชั้นปีที่ 4 , สาขาวิชาเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 3 , สาขาวิชาประติมากรรม ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เ... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดอบรมและสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม และสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นักศึกษาสาขาเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4, สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 และสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3-4 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น5 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะ... >> อ่านต่อ


นศ. IMB มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับ TMM Online นำไปเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล (TOEIC)
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น5 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online เพื่อให้ นศ. IBM ชั้นปีที่ 3-4 ได้นำผลการสอบไปใช้ในการเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล (TOEIC) โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา