โลโก้เว็บไซต์ พนง.ราชการ สำนักวิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนง.ราชการ สำนักวิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 เมษายน 2556 พนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารหอสมุด จำนวน 15 คน จาก 6 เชตพื้นที่ โดยหัวข้อที่ฝึกอบรม คือ  - Deploying and Managing Windows Server 2012  - Introduction to Active Directory Domain Services  - Active Directory Domain Services Objects  - Automating Active Directory Domain Services Administration  การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ดูแลระบบ ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ใช้ระบบไอทีในการดำเนินการ ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา