โลโก้เว็บไซต์ 2013-04-23 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-04-23

ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
อังคาร 23 เมษายน 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย " ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษยน 2556 ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักวิทยบริกา... >> อ่านต่อ


พนง.ราชการ สำนักวิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
อังคาร 23 เมษายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 เมษายน 2556 พนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารหอสมุด จำนวน 15 คน จาก 6 เชตพื้นที่ โดยหัวข้อที่ฝึกอบรม คือ  - Deploying and Managing Windows Server 2012  - Introduction to Active Directory Domain Services  - Active Directory Domain Services Objects  - Automating Active Directory Domain Services Administration  การจัดกิจกรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา